AKTUELNOSTI
U D
ŽEMATU

Informišemo sve članove da
je ove godine prikupljeno
101 300 kr zekata i sadekatu-l-fitra.

61 600 kr zekata
39 700 kr vitra

 
Da Allah swt nagradi sve one koji su izvršili ovu obavezu i na taj način drugima ekonomski pomogli.

"Uzmi od dobara njihovih zekat, da ih njime očistiš i blagoslovljenim ih učiniš, i pomoli se za njih, molitva tvoja će ih sigurno smiriti. – A Allah sve čuje i sve zna."

  Sura Et-Tevba, 103 

ODGOVOR PRIJEDSJEDNIKA NA CLANAK NT-a O SD

AKCIJA KURBAN 2017

BAJRAMSKA ČESTITKA

BIZ Norrköping cestita svim svojim clanovima Bajram s dovom Allahu swt da ukabuli nase ibadete u mjesecu Ramazanu.

AKTIVNOSTI
U DZEMATU

NAMAZI


Posto je Ramazan svi 
namazi se klanjaju po vaktiji.

DZUMA

Dzuma je petkom u 13.00

MEKTEB

Subotom:
Norrköping, prva grupa
10.00 - 11.00

Druga grupa (sufara)
11.00 - 13.00 

treća grupa (Kur'an)
12.00 - 14.00

Nedjeljom:
Nyköping, 10.00-13.00
Flen, 14.00 - 15.00
Vagnhärad, 16.00-19.00

KUR'AN I SUFARA

Učenje Kur'ana sa tedžvidom:
Utorkom i četvtrkom nakon aksama.

Učenje sufare:
Utorkom i četvrtkom u 18:00

ZA ZENE

Druženje i predavanje
utorkom u 18 sati.

Učenje sufare i Kur´ana četvrtkom u 18 sati.

Druzenje žena sa malom djecom nedjeljom od 15.30.

Za više informacije uvez
članarine putem poreza pritisnite
ovdje ili na sliku.

Uplate za vakuf mozete vrsiti na BG-broj:  613-6519
obavezno napisati ime vakifa.

Dobrovoljne priloge možete uplatiti na tekući račun BIZ-e Norrköping,
 
PG: 294687-9.
ili putem swisha: 1231320753

Obavezno napisati puno ime i namjenu uplate. 

NASE SLIKE

NASI SARADNICI